ஊழியர்கள் பணிநீக்கம்: விகடன் குழும நிர்வாக இயக்குநருக்கு மடல்!

உயர்திரு. பா.சீனிவாசன்நிர்வாக இயக்குநர், விகடன் குழுமம். பெருமதிப்பிற்குரிய திரு.சீனிவாசன் அவர்களுக்கு, வணக்கம். நம்பமுடியவில்லை, நடப்பெதல்லாம் உண்மை தானா? என்று! தமிழ் நாட்டின் பாரம்பரிய ஊடகங்களில் ஒன்றான விகடன் குழுமத்திலிருந்து அதிரடியாக பலர் நீக்கப்பட்டு வருகின்றனர். […]