30 பேரழிவுத் திட்டங்களுக்கு அனுமதி அளித்து இருக்கும் மோடி அரசு!

பேராசிரியர் த. செயராமன் ஊரடங்கில் மக்களை முடக்கிவிட்டு, 30 பேரழிவுத் திட்டங்களுக்கு அனுமதி அளித்து இருக்கும் மோடி அரசு! அசாம் காடுகளைக் காக்க அசாமிய மாணவர்கள் களம் இறங்கியிருக்கிறார்கள்! அசாம் மாணவர்கள் போராட்டத்தை தொடங்கியிருக்கிறார்கள். […]