புதுச்சேரி அரசு மதுக்கடைகள் திறப்பதில் அவசரம் காட்டக் கூடாது!

புதுச்சேரி சமூக, ஜனநாயக இயக்கங்கள் சார்பில் இன்று (17.05.2020) விடுத்துள்ள கூட்டறிக்கை: புதுச்சேரியில் தமிழகத்தைப் பின்பற்றி அவசரகதியில் மதுபானக் கடைகளைத் திறக்கப் புதுச்சேரி அரசும் முதல்வரும் அவசரம் காட்டி வருவது மக்கள் நலன் பேணும் […]

புதுச்சேரியில் மதுபானங்களுக்கு 30% கலால் வரியை உயர்த்த வேண்டும்!

புதுச்சேரி சமூக, ஜனநாயக இயக்கங்கள் சார்பில் இன்று (09.05.2020) விடுத்துள்ள அறிக்கை: புதுச்சேரியின் நிதி நிலையை சரி செய்திட மதுபானங்களுக்கு கலால் வரி ஆயத்தீர்வையை உயர்த்த வேண்டுமென சமூக, ஜனநாயக இயக்கங்கள் சார்பில் புதுச்சேரி […]