எம்மைப் பற்றி

1989 முதல் மனித உரிமைகளுக்காகப் பாடுபட்டு வரும் அமைப்பு.

கோ. சுகுமாரன்,

செயலாளர், மக்கள் உரிமைக் கூட்டமைப்பு.

அலுவலகம்: 55, அக்காசாமி மடம் தெரு, சின்னையாபுரம்,

புதுச்சேரி – 605 003.

பேச: +91 98940 54640.

மின்னஞ்சல்: peoplesrights@gmail.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*